Sprzedaż ratalna Sygma Bank

Raty Sygma Bank w armaland.pl

Witamy w naszym systemie zakupów ratalnych!

PROMOCJA - Prawdziwe raty 0%
Z przyjemnością informujemy, że większość produktów w Galerii Megamedia zostało objętych promocją:
Zakupy na 10 rat miesięcznych bez oprocentowania!
Wszystkie koszty kredytowania Państwa zakupu zostaną pokryte przez naszą firmę!
Produkty, których dotyczy ta promocja zostały oznaczone znakiem:
Pozostałe produkty są także objęte możliwością zakupu na raty w systemie standardowym (koszt kredytu 1% miesięcznie)
Raty są obsługiwane przez system ratalny Sygma Bank.
Jeśli zechcą Państwo skorzystać z zakupu ratalnego proszę podczas składania zamówienia wybrać formę płatności "Raty", a nasz konsultant skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia szczegółów.

Zapraszamy do skorzystania z promocyjnych warunków zakupów na raty!

e-Raty Sygma Bank - uproszczone kroki

eRaty Sygma Bank Kroki 1-3 eRaty Sygma Bank Kroki 4-6 eRaty Sygma Bank Kroki 7-9

e-Raty Sygma Bank - dokumenty poświadczające fakt uzyskiwania stałych dochodów

ZATRUDNIENI NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach (oryginał)*, lub
 • dokument ZUS RMUA za ostatnie 3 miesiące, lub **
 • wyciągi z konta bankowego za ostatnie 3 miesiące**.

EMERYCI, RENCIŚCI W WIEKU EMERYTALNYM

 • dowód wypłaty świadczenia ** (odcinek świadczenia nie starszy niż 3 ostatnie miesiące, odcinek przekazu pocztowego nie starszy niż 3 ostatnie miesiące, zaświadczenie (oryginał) wystawione i podpisane przez bank, poświadczające datę wpływu środków z tytułu świadczenia na rachunek bankowy, numer świadczenia, imię i nazwisko posiadacza rachunku bankowego zgodne z danymi Kredytobiorcy*, wyciąg z rachunku bankowego (lub zestawienia operacji na rachunku) za ostatni / poprzedni miesiąc kalendarzowy), lub
 • decyzja o przyznaniu / waloryzacji / przeliczeniu świadczenia**, lub
 • zaświadczenie (oryginał) o wysokości świadczenia wydane przez ZUS / KRUS / inny uprawniny organ.*

RENCIŚCI NIE BĘDĄCY W WIEKU EMERYTALNYM

 • dowód wypłaty świadczenia** (dokumenty takie same jak w przypadku emerytów), oraz
 • decyzja o przyznaniu / waloryzacji / przeliczeniu świadczenia** (pod warunkeim, że jest to informacja do kiedy renta przysługuje)
  • lub legitymacja emeryta - rencisty z podanym okresem ważności**,
  • lub zaświadczenie (oryginał) o wysokości renty i okresie na jaki renta została przyznana wydane przez ZUS / KRUS / inny uprawniony organ*.

PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej (np. koncesję, zezwolenie, odpis/wycią z Krajowego Rejestru Sądowego)**
 • oświadczenie o uzyskiwanych dochodach za ostatnie 3 miesiące,
 • dowody wpłat składek ZUS za ostatnie 3 miesiące**. Zamiennie dopuszczalne jest przedstawienie zaświadczenia (oryginał) o niezaleganiu ze składkami ZUS*,
 • PIT za ostatni rok kalendarzowy** właściwy dla formy opodatkowania, tj. PIT-36 bądź PIT-28 potwierdzony przez Urząd Skarbowy.

PROWADZĄCY GOSPODARSTWO ROLNE

 • decyzję z Urzędu Gminy w formie nakazu płatniczego na łączne zobowiązania pieniężne na dany rok, z której wynika fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego**, lub
 • zaświadczenie* (oryginał) z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego.
* ważne 1 miesiąc od daty wystawienia
** kserokopia, oryginał do wglądu

Nowy Klient
Twój koszyk

Brak produktów w koszyku

Przechowalnia

Brak produktów w przechowalni

Twoje oferty specjalne

Brak ofert specjalnych

Nasi partnerzy
Ubezpieczenie produktów
Raty w Sygma Banku
Ostatnio ogl?dane

W tym miejscu pojawi się lista ostatnio oglądanych przez Ciebie produktów.
Do tej pory nie obejrzałeś jeszcze szczegółów żadnego produktu.

Visa Mastercard Visa Electron