» Opłata za specjalistyczne opakowanie i ubezpieczenie towaru kruchego

Dodatkowa opłata pobierana w przypadku niektórych towarów szczególnie wrażliwych na uszkodzenia transportowe związana z wykonaniem dodatkowego opakowania lub wzmocnienia produktu na czas transportu oraz opłacenie ubezpieczenia przesyłki dla towarów kruchych